Ahireti unutan, Allah'a inancında kuşkuya düşen insan şehidin arkasından ağlayıp ağıt yakar. Bu kadar da net yazıyorum. Dileyen anlar. .