Korkak kaçak Mehdi olmaz. Bağnazların, küfrün hedefi olmayan Mehdi olmaz. .