Karl Marx sosyal adaleti Tevratta Kral Mesih/Mehdi de gördü.Sosyal adaleti sadece Mehdi sağlayabilir.Altın çağ adaleti çok yakın inşaAllah .