Mehdi ve talebeleri için baskı, zorlama, işkence vb. zorluklar birer nimettir. .