Münafıklar cehd etmek, yani İslam ahlakının hakim olması için fikri mücadele yapmak istemezler .