Mehdi(as)'a düşman olanları Allah mahvediyor, şanlarını, şereflerini alıyor. Bilerek kasten savaş açanların Allah akıllarını alıyor .