Marksist terörist silah bırakmaz. Çünkü iman ettiği sapkın ideoloji silahlı mücadeleye dayalıdır. Ölümü göze alırlar yine silah bırakmazlar .