Rabbinin nimetini durmaksızın anlat. (Duha Suresi, 11) .