Komünizme karşı fikri çalışma olmadıkça netice alınması mümkün değildir. Kesin çözüm bilimsel mücadele yürütülmesidir. .