Allah korkusu, aşık olduğu Allah'ı gücendirmemekten kaynaklanan bir korkudur .