Hastalığı yenmek diye bir şey yoktur. Allah şifa verdiği ve hastalıktan koruduğu için şükretmemiz gerekir. .