İslamiyet; güzel ahlak, sevgi, merhamet, şefkat, adalet, estetik, sanat, bilim, affetmek, hizmet etmek, diğergamlık, sevecenlik, dostluktur .