Türkiye'nin Güneydoğusunda kirli bir oyun var.Amaç, önce Güneydoğu'yu, sonra Türkiye'yi ve en son olarak da tüm dünyayı komünist yapabilmek .