Kanlı Komünist Liderler, Din, Devlet ve Aileyi Reddederler .