Komünist zihniyete sahip bir insanı vicdana, güzel ahlaka çağırmak fayda etmez. Yapılacak şey komünist felsefenin yanlışlığını anlatmaktır .