Canlılardaki "göz" gibi indirgenemez komplekslikteki yapılar asla ve asla sahte evrim süreciyle meydana gelemezler .