Görüntülü ve yazılı basın, kitap, broşür ve dergilerde evrim teorisinin bilimsel geçersizliği anlatılmalıdır .