PKK Marksist Leninist bir devlet, komünist bir BAAS rejimi kurmak istiyor. Komünist derebeylik kurmak istiyor. .