Yecüc ve Mecüc ahir zamanın komünist ve faşistleridir: https://t.co/jBw9fXto9n .