Marksist, leninist, komünist bir terör örgütü olan PKK’ya karşı en etkili mücadale ilmi, ideolojik karşı mücadeledir. .