Din diye anlatılan Kuran dışı uygulamaları hayatından çıkarıyor musun? https://t.co/ZJ69HN5c .