Bunlar, bölücübaşı Apo'nun fikir babaları. PKK'nın ideolojisi komünizmdir. İdeolojisi çökertilmeden terör bitmez https://t.co/OBGHrrQO .