İman, iffet nur olarak tecelli eder hemen hissedilir .