Bediüzzamanın has talebesi on evliya hükmündedir dediği Mustafa Sungur Ağabey diyor ki https://t.co/IOb9OrxO .