İnsan öldüğünde dünya hayatı flu gelir. Yeniden dirilen dünya hayatının rüya olduğuna kanaati gelir. Görüntü vardır ama mutlak değildir .