Kuran ahlakından uzak toplumlarda olaylar karşısında öfkelenmek, sinirlenmek normal karşılanan tepkiler olarak görülür. .