Mehdiyet insanı atıl hale getiren değil, bilakis bereketlendiren bereketli bir güzelliktir. .