İttihad-ı İslam'ı oluşturacak olan Allah'tır. Mehdi'yi seçen ve zuhur ettirecek olan da Allah'tır. Aynı Talut'u Melik olarak seçmesi gibi. .