Ve hased ettiği zaman, hasetçinin şerrinden. (Felak Suresi / 5) Ayetinin ebced değeri: 2020 yılını veriyor. Hasedcinin sonu .