Marksist kültürde sözde devrimci kuşaklar şiddete özendirilir. Marksist kitaplar, filmler şiddet olmadan başarının olamayacağını vurgular .