"Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır..." (Nahl Suresi, 125) .