İnsanların canı en çok Allah'tan gafil olunduğunda, Allah unutulduğunda yanıyor Allah'ı sevmek, O'nun takdirine her zaman güvenmek gerekir .