İslam ahlakında ödeyemeyecek durumda olan kişinin borcunu affetmek vardır .