Gülme gibi nimeti insani tavrı bile yasaklayan bağnaz zihniyet yüzünden insanlar İslamı yanlış tanıdılar .