Bağnazlar kadından da nefret ederler, halbuki mümine göre kadın Allah'ın güzel tecellisidir. .