Allah'a teslim olmak, O'nu zikretmek, her olayın O'nun kontrolünde olduğunu bilmek ve katıksızca O'na yönelmek, müminlere manevi güç sağlar .