İnsan sevmeyi ve sevilmeyi sevginin gerçek sahibi olan Allah’tan isterse ancak o zaman ruhunun mutmain olacağı sevgiye kavuşabilir. .