Ruhu olup da tebliğ almayan yoktur.Ruh sahiplerine Allah'ın mesajı mutlaka ulaşır.Allah, ruhsuz,ölü insanları da bizi denemek için gösterir .