Müslüman nasihate açık olur, güzel söze açık olur. .