Bakımlı, güzel bir hanım her zaman etrafına neşe saçar ve göze de çok hoş görünür. Mühim olan onun iffetli olması .