Cenab-ı Allah'ın ismi çok haşmetlidir. Allah ismi, bütün sonsuz alemi titreten muhteşem bir isimdir. .