APO:Lenin ne ise ben de 21 yüzyıl sosyalizmini temsil ediyorm reel sosyalizmle savaşark emperyalzmle savaşark yeni sosyalizmi inşa ediyorum .