4 mezhebin dördünde de helaller haramlar birbirine zıt böyle şey olur mu? Kuran'a uyulmadığı için böyle. .