''.. O, her şeyi yaratıp bir ölçüye göre düzenleyerek takdir etmiştir.'' (FURKAN/2) .