“Onlar, Allah’a ve ahiret gününe iman ederler, iyiliği emredip Kötülüğü men eder ve hayır işlerinde yarışırlar. İşte onlar salihlerdendir.” .