Iman ve samimi tevekkul müslümanı güçlü yapan unsurlardır. Çünkü bir mü'min herşeyin Allah'ın iradesinde olduğunu bilir.Üzülmez,isyan etmez .