Din sıcaklık ister dinde coşku ve heyacan vardır, monotonluk yoktur .