Gördüğümüz, farkına vardığımız herşey Allah'ın bir tecellisi ve delilidir. Bu nedenle göklerde ve yerde herşey birer tefekkür vesilesidir .