Materyalist Darwinist düşünce otomatik olarak egoist ve bencil ruhu, yani bencillik felsefesini getirir. .