Müminler karşılaştıkları her olayda daima Rablerine yönelir, O'ndan yardım diler, O'nun rızasını ararlar. .